XjrAey95j6QEKx/UL08GrRPxkSjvoA6KrOGZadDLEEf7CiHUMfLv+0VTsV3bqhhl6tL8lTOapZoxj6ZFUwzhR+qU0pgUi8O4vGSYKLDRnDOyerEE2jNwXC7QMt3QIZVtnTGQUoDvNd2pyx6kp9WTc1i0/Uwour8YMIMhA8L9GgAIJ6sgizhxzW999s8RtsIJEbsOmq3J8JP2bvxIng2/08u5TjJdpu6ZiRsAtOViGi9+vv8WfexnDb3dvclq/40Bv9HeLIYWbHoJoiUaeWw/m4nVOeCZTdFva0Za6bFbSCXyLRlOvzny4Lk+2JPL8sMu/YbgAC2hqDNy9d1DQ92H3MwXMEN3AzXJzWgp6m3Xek57widxR9KIl5GuxcnO5iSXBD0DdwUBw/a3SFYKbeVqXjzKDtlew38Wqwj7Lnp961IiGkVaxUJ147xQDdpPDl1BpXzzT2VdYnLDj5uH15lG5crj8COwMlKtDPW9qRHstzT8OkT837MqJABwrPNtvttVXLWmP68NJPtRcejdqpMM44I8yNIKAEF7jsiC/ktkxccpFUwaFgWVlvm1OviuPMyBOUmQ8qi/Rxmt+uQFeFyjmZX1lpDOWFVmZa1Bvx5HnVD2UC8N7BL6oYSNzElT0oyGHCq9OlqKHjU0SyCok3Ig0FwGz7nwT4BgonDT8TAv/DQeyzgdO2p85ndA0HYhZrTQYhGOG09+KIt1JHbp1oAU8KD0ScUn+ibyLm0bJ/GpQxflhHFGk7u+bxoSYageJZmuZ8Xmuk1Y0tW5DN7mb6zOGXqvEOY3SQMGHG7WKZuPDN28Pe9Fi12j0isF4f3JQO5eexVLmFuzUEr5dyEyyS56TLpIBpizQw6YJq0444+8/FebWUj05f/m9UNdgJ60bmZr2Uzdrl/Ebdul/uUkPo7LAWEU2i1kXh22D0r4HxNDlKAV50NuQqa3uulLLB+GCZoRMk143Ba+f3WWUCy/Qsbi3g==

Zamówienia Publiczne

04.12.2017 - aktualizacja: 05.01.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa [pobierz]
30.12.2016 - aktualizacja: 07.02.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: 
Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej obiektu i mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa  [pobierz]
18.07.2016 - aktualizacja: 05.09.2016
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji, zwanej dalej Instalacją w systemie ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego w budynku WFOŚIGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7 w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 142155 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane [pobierz]
ZP-1/2016 SIWZ [pobierz]
20.07.2015 - aktualizacja: 19.08.2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 182578 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy[pobierz]
ZP-2/2015 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[pobierz]
28.05.2015 - aktualizacja: 30.06.2015
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Numer ogłoszenia: 127386 - 2015; data zamieszczenia: 28.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy[pobierz]
ZP-1/2015 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl