7VhptpqKJh8g31qhcV3j7wIuddREI4+a2TX1HOJGtbjVyu4tA16oX/LvuCOn7AgdyK8EEIdqzeqpK3bN5JXuACQhFlzfpM37B6Iq1tAxaniJq1NCdLW9TjkA7WxTcGH7W5pkwVAdnvmDThaWnx1VpyH9Xls96b2foPwXIGcbDLmOaN/gnHMZEio0Nv5EWN+fS1vPHm9FJcgTK8yVF35hCR5W1wwMigm+2QzPVjb/62QOH/SdkTldn2tQc/slzZjFoow/xfDqwRN27PBCZL//Y8eaXm4B4Xwd3+AB9H56g5jL45B1p6vikMvIKwA+V67GZ1qox5BgewCC5WK3qAXxhGFkK8MtSlh8YN4AN61YDlvgFrPDw7FsTrlSZhvhkNlXJToJ3i8aVs/GyWuB65sbkpX96bIDCAYJSvexXWPmr46nczDG7Zt6iVpQ7NELpJ1R9ZJs75LA7F3tQy4aoSUBIGtgqyCV5HedV18o2tea8SpvDr7F4viZBTrzqZv5gADAGXcdagXTKbWJkR+icv6Xmki1HrZ+LBBBzSMkN0Cc5bVF3IabjWE/FdZ4YfQq7Uf5YOMJ9EAJ/RItegWB3GUchifld6bTw5Hr5ypYO14eGnRhjh+8+hj8rRmifMM/9O+FTp0w+Whnh5RQgQB4aepl4dwniF3dV4eyUB4/gutwUB1Gf4epgpXl/sJLWVbM1X+nVnEYytP3PJBzIlYp8T93FAoYNnKaH3LEt5HmAlM2R4gFPjdmJBF5cykja0GgFnBd

Statut Funduszu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 92/17 z dnia 20 czerwca 2017r. -

Statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:  [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl