EgoMa9zt6r5FO9HcTAz8T8Dco26kxB6OT3Ctt6IICMtZ+yyCgqBaoh2gbQ6r/YuzRDKf1ld/VxSRePC3iLf6CN5XARGsiHqcU858rdVDlAALAhhAMH7UL5AUjU78qe/ufbzO9wnCeTUxwzKWfCTzMyLCTyT2o8DxS3HpsZnReX/zso/ngA/41FyS+fwuL5+0+JgZQ1432lStV2wsmGDqQY1ypbqckKWulHYYgePCDE9SYfH4wz1fXmqV/O/y/IXBVf2CO3SrWGOi3qB+Dc/MA9uyYlV0K3kNnAj4jT92eCJQZh9can/GQD/Uwkcgoc1MD78BZElB8j1+ArR5l19NM1s/DQCMwhlH4XmXF4FZowbWnS28iBNQP8skVRrmtuPAL1J1gaC6ZGndvo7xvqiDSEzT+w1NWPcqZITYVFoyQIeozJcNEX0+d9tB2uKDpdeBNzoqJkebQoU/0LHReUWWxdsjquMMB/jlawZqT/QcD2S4omBbSU0yH67tbxEDGMxu49rDeR0QD/Kny4c1n4CNI5J8Mx/CM8SLp4Oz1vnY45Fie5RxgUs56OU3K83fiJjtVjzv8QYigLTy6OqQkZTjZ/CrOGzDWih1eOwGgu90RrKh9vUvR184Ppem3w4ilmya9Ooq2fTP6Dcxe75RWegxeoqHsrq0pD5MD5n/DiqZHJ/8Eeo0EFptCby40RLyRic05RTDayYI8zh7NhGbuCLr0w==

Podstawy Prawne

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) - Rozdział 4 (Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl