EgoMa9zt6r5FO9HcTAz8T8Dco26kxB6OT3Ctt6IICMtco67D1zFjkn+2Tr1gqVYkqkVjm+AzDODcjHCbuqptYEsGsInSHvbzxSr2L5WbvV9Ag2MnZehE4mGuy/ufNaWoWJl/tURIU76Hqlh4j+0pQd+1eKklbPnMnNSS/l6klXlt9fBaF0M4U23KAM5ie0yw6CZCV+AZ7rjziA4L6kEsWZzYkUoNbw0GI+IVf628iuAMn5RI8bSTZGk4ghHrrgban+gjBp1cOOo2mc+opz0YTooS+C1zwFIuiZiSxelS+htYen4OtqYvWBwzhtsC1q+eMiw/YJqxWvwOdqufZEc0JZeIl7szkQmgfKnqiM57Jg3I2zj8F2YKxI0LARVGRxshMTshGaftuRLysvur/96tWRQC8UIN1VtcqvqihvLOn9AjcuXUmE1z2KtgfnwxAHEPCoekEinIxj4d7kfKQLPfUlhSkDqkH2FxKScXluUy2flfJijdc3HZ1hhxkau4hPPp24F24hl/waKDl/g4iE63fCQ5Goil4EoUQgP+vWxldRsro28+STjUIl9HlBexpOX3EO/ip67Idt/tLd1K6t8754S9yLGw944JJ7uOE7KwTUXARb4uO/yIY4eJ2ajNeuMIt3mDivk10u0RTpMLGQKooyYt1Fveheqfl1KIxl49/CK3EIj7YgCZjo9Ww8ottA8YafZBe9VQus4/ZaiVo4xlZw==

Zarząd

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Skład Zarządu WFOŚiGW w Warszawie:
 


Prezes Zarządu
Anna Król

Sekretariat: ul. Ogrodowa 5/7, II piętro, p.214 
tel. (22) 504 41 01 
e-mail: anna.krol@wfosigw.pl

Rys biograficzny

 

Zastępca Prezesa Zarządu
Kamila Mokrzycka

Sekretariat: ul. Ogrodowa 5/7, II piętro, p.214
 tel. (22) 504 41 01
 e-mail: kmokrzycka@wfosigw.pl

Rys biograficzny

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl