hcD2+ULVTHTtndnbZAuVVHyNvNj2v8Q/gogdVNwbRNRShfde5epTG/+eAO9Eq5nqOvMl446oX6hfoQVqW3SmCJ3Y8jRu7plIOl0op0rPWeqsTNwQSP2T6NpPa4ARgs+qX2QKg0HieKNlrF8eZQoC+clI2zQ1Wm3TQDAuuga/G17KbhrbiSsIrOfj72KW83oe7uO61MUWuhZrSWhV6Cz1aV16C/1hwCyZp23j/mxVkp+2clPtv3M3bJ7DXL4Vx61viV4Ca06Jgu6/NHfav+xO0KOpc+9etcIM1WbQJ5YhT0gyj9sNN0cwBEK7BJs6vNa12/1qUHetx+MsX0TlteQVCGlNKnxpQVRnezWAwAM/bAeXZ3uG9i6zkxW9O+c+11dQdUsV5TELH+9uGhOJ0FrQGIK7gW6xMZWthFD4ojqZgSRAs3EGRV2/aWXk/cYCN3TerGZbX4R1jMnfEXQA8KefzeR/rez96eGByIDhuuo/VR5ORonLnN2FLyrRmSImachP2mKWYJcz3imfzXeGxfuKi5BWfbsv6SBU7VH5NVRumhpV/yFw4ZkBbyVEuyGrCTUvK6IPgxywA2tpnjvTFrOvN7tQG8nUbued7H+QGxWlJXJvSbPNeXQ+QrKvO9IuW3q9D9kyGJSO/2wPWJv/tQRjvrX726wGc9xTmzGlWFXxWO8=txQskljVMPhIPJeFedulQDBtU6eFmlD/vXOi6HLpgCPYqm3bLcvaD+3z1WiKpOAr+7YDEsYL8mGCDnCU7GJmc6gATKQxLpzrTIGjClfMQBhTJvD73uhXPcoHqLuibrjk0AGOuyrGZr4XfikVB5I2UEm0fsquHin4IeTBsuDze/C/f/HS4x2TFzx/Zc0b+3hdCVxUuQxzjfTpvzGn1zOMNe08y6IJFiG2oZ42QgM90dMQIDLfqyH+prEj1GidXrfvZL0brks0BIIU/K9fotkzRWUyIASEmJJSr9mPZf10KmACv/GJj7xew2dwpl0C7YUw0PBHqHpeWGDZZEIVJWmNR04RQ9ekgATVZqHeeT3Gm0rzT3wQxsGSI6VxmQeXNgjy2KC9b6YQ0o9Goe97HZDBLJAplw2ZZ2szN7TFv3/qR99YHxTn5lmjzG+R6A3hliLskcnkGn31KQLyRQYI3YFFLA2tM2jQ7v+zlqKFOqYXJ7olwlsvolL8AwgXOPymKnZgXwbhr00ckrLs6s00xLSCXPGQw3zYjetgInYAJhYUOmdDHcPR8nEBhwLzr5ihoF9xNvnr6vK5F1potcLrqwoAgy+ZKxiWQUyd6eflj6uyXwg17Mryt7cYfSR3qab7QCukcTqojzRIcBI5lcc1GiXBG+Fcnl09Ic8c3Y1jnUDad22arxB14SHS+29r48zzp7PgPI7/GB2rnwCGUHPebrJcL7SN0mZ4533Rruij/2try7qSqyOHhK4mVuM8Y74ywQdUwRlb9GtlRJgI9YW7/YLN4jvaHIqqOIatdg47j8wa+kdHmEsKc67ZU39y0QKnROGGX3fCjEoXyA2Y/sikhiLm+9Zj7Zs2v/3BJGkmCSlBvo5MTRO5B1sXBoDRR8eDEvthx50jnzjBZf44e4I1FJmLgcd1jDP1oH6iflEFrhHuliRgKZEHnFwaNgxzpOF+17Ag7S82Cto155iBkY8axESbpImVDBejW35Oc49mbcVB138/E/DZB8iet0qUHN9BKyYRkOH8owu9/rnAmFthcP9d732xosxvrVoxEcqrr+1VaHxz+jF+CjMM6vGZwBG6UH5NNTU8i3AZwiCw16Tic5Wh5+jYsZOjFfbYa5ZkERgV1B2dCYSck/uUQFncG6DXp086IM+qbqhRbDByg8O9V02ytnbW9UwWcs7d0+EjzHu11FRyR+L/2fIfquNts9pMvOHEeCHI1uCWgeVm9UJnXb5J713/3rNNBgfFcCk32YZjMGyHdlXUQTdfaqM9+95JFyh3ts+pb6Fq657lszGodmrM+z9i5SHct7r/8bKa9vdd1msHZHedV31dKUi+P/Kg18/+/qhFzb9YW+/5Knjf9lTe1JiLL9VE26Y1VlSg2n1XmzIQQ29ZZOXy0j067v3UKmYz

Rada Nadzorcza

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Skład Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie:

 

Artur Michalski – Przewodniczący,
 

Mirosław Augustyniak – Wiceprzewodniczący,
 

Przemysław Bednarski – członek wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 

Andrzej Rogowski – członek wyznaczony przez wojewodę mazowieckiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych,
 

Maciej Kurowski – członek wyznaczony przez wojewodę mazowieckiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl