TMuUImTgzorIoZt4gvHcovetHXrQSmJjCLu9BlziL+eVdu0e2N5wdT3dZOydAWka0ueAdUBvgyOeJpmW33vLL7uj6MctmFjkKOCvmI2Ss+CAW2AXXq5B0axseq0CKrnZ/N4p/Qpsi9kmzYre4x0jez10OATFYBWPMX7hdVSmMsA/bPzNA0q0X0Ko2O/znGnN7D2dl4Xnj70KgaqOtnFSTRfqyfjAeOTqKj9HwgoEZ3LlCdfSrUFousYDrnFsDGkwTVx8um5PioTBm+kPY0jCLt2zU1HKoNlaoCUhIuF8TQDKmH4sHWxScuH01Hdl0+rtCj1HuGpf8yM5gLLieWs52ABhPlb5tSmGQXZg3s6+ajbhA29mU3Obq7dqdn9TRZq+nsmt0D6Etnf5EcpsN1gCutNXxugYX+rHcIT9WRVPK8nc1yB1Y2rAHYncyISWr8YAsyoKyazoFk9hQvFsLxUJaBN8VfIlK73m2ORtWuImf88qsw2RFyUKLyrTF3+UeDSBoL5PFWREFB/1jShbMyGI63cynllHTXVxUL7xqW5Z/XZzfDNw5OSl/S4T6XvACAr5MWXb3bdw4WU8g4G7U+8XLkjPruqDyi0ilAeZityqXU2Nx3n/7Oi6o+ZIiICPN+EJlcH88175sQP5G6Mwo29tOtdhw9wzESX2u71OKH3feeIMocaM0K//uN9r8UFqfsGJzfvni4sSv29KOD5NrVOhxHlta+OY0k0bm1urVhzVIFMxUQnIGz4NHxEUlQBep7PgtueTXBzftRluM1jfDviNs8X8S7w8EwrPAKfzWMFa82EOPZF695RajQEWHn/82rt3WupPcewsS4fPJAHRMHuEahETjN/XjytpJjgGtiK3zaCgAuazilN0HIr6S0jy4bHSoL6yGlRJxT+6t2OD+9RAnesacInzqpHrn1ZxCave1NqROD35feWdOs4pa6QxGwzI/weIfbldxEsDxCBc/SP6kQ==LTAtYQeUzu7rkSdQ38sEPlPo6xcPTSAa5ei7P3ReQmyAh4P+wm9lT8fWQ9nAOMdMQzZBbl9amctcdJCzXR/1lN7OoiWPSoWaehNtGIsvIiOJetAMCu/eT3PsqIdK5008zIFYxrjm2yYP5Pxe56dMv1J/QRU07o/ZEJu4n94zLUZHESTC+kmLM7LDusZidAtA8zdW1bszRz7JA69r8AT7KCudNsNDqqlsar7IVWVR0dAPw5pnMcx1xwQuwBuNLCct7TFiRlXrDiMuWaw7lIa/3PzAGv1miaRJws97W2V4WjPaGLiI3pbylkSHaLE3iz4IRUzfx6nSF4Euo7L0G+0Cw6WxJGKxKIBbO7FlTgnL5pHFLlZyd3fFevbnED0sEZhQXV2fmLztyk2oy4xY6XKSJEGP5+uAsZGvOS8yLxX6qKJk/NGJdg8fuA488ekQH+Umx1/W2yIRDhkByMrSuVV6s4NsUYOO2duaNEbgc/3yt0L1TGhauolEf+AUFqewNDYzVBK16lXaYSoIeelVbhZq3I6BgUFp0i8mHOz/NMrM8T3GY9Nwd4GJ+P5HZv/kEpBV18ImHjgHog3QO8Em5VwTrrxh9/bzvkYm4LXfcCZcNcRTR+ltuj+BF/Yz9eCHpBeF7CgExm1zV44Th8WsqZn/l4vGHUaoPovutQN/ynJrNA5vEx1bcHkiN5ysltSesiujNfQ6GtDvM8Xe7tjJIYFiWBWJhyvIZINlvaYl41XbGWM7ei5KFDXP83GhdodfyJ8sab5KBG7sdk4+6O1JckLl4ri+FutndIl60ifDbFh/OwdKZJh7DEm4BAucTiYESxbUBRNHN/IWORypVmb9A2Ervxy0JRwGFgTaN+ng/V51zTdb64txCmhJPQNfmNpLyYe+FInR4u6A1RYUDAWFsjoChizTtMvGqR7LaUUZTe9wjAd1uNdUmI+1rYCPbw4Y6AMGzyI3bxF+qP2kHPAk4SNupa5zwlLP0mxPXRzowx9K7EfktP+2cnTfK4rsxJzaL1aJ7G9UTDOCSC7v0TplNsnOlYVF0PcjkelXSFGqYcrLdUl/HEg/3KzvG5yUBL49A8K7PrmtppD4OgYfVPw4SeYAiQCz7HOB86PPLH4Bgkb7dl8JZTYZKhDSpp1j3wwHxup133WDZ6D6KDgBVYlu48IRvr+8duLmFmuuldHvKv+UAWTeFhfTT7oQvDaHI4lg9mrl1XunE1SGM4HfWhBjqL+91dUdxjyN6l1JnttBrNzzv66dJ6ZGGSN5LnxKpZsny9PF4hdiwXGFuPNxrbIqpwTA+WycLj08Q+QwVKHDOVEJs1u3gVWAHtcpSkxfn3ALeMD01Xa2XZ2eGu2nhHzQ1y3Q8Bff8eOh/hpPvDCxVDW6J8E38OGh6b8v5yaZyv/pl8/IV618Kaudd23Ddols4sZ00K1wTPRd3l3Dk2f2GZbr5cKVHgCy9YcWzSfkRin6nPjE8S46GnikC9OMzKYhtjrH+Q==

Ogłoszenia różne

28.11.2018 - aktualizacja: 07.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: "Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie". I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych i...
05.11.2018 - aktualizacja: 14.11.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Malowanie krat okiennych, balustrad oraz metalowych rur w budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Ciechanowie, w którym znajduje się siedziba WFOŚiGW w Warszawie – Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie”. Treść ogłoszenia o zamówieniu [pobierz]...
03.08.2018 - aktualizacja: 21.08.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą „Sprzedaż używanych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie”. Ogłoszenie [pobierz] Załącznik nr 1 – Wzór umowy [pobierz] Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy [pobierz]
02.06.2016 - aktualizacja: 30.05.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Skup zużytych tonerów od urządzeń drukująco-kopiujących”. Ogłoszenie [pobierz] Załącznik nr 1 do ogłoszenia - Formularz ofertowy [pobierz]
02.07.2015 - aktualizacja: 20.07.2015
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania analizy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Ogólne wymagania: Wykonanie analizy instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w budynku...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl