Ogłoszenie o sprzedaży używanych samochodów osobowych

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą „Sprzedaż używanych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie”.

Ogłoszenie [pobierz]

Załącznik nr 1 – Wzór umowy [pobierz]
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy [pobierz]

Odpowiedź na pytanie [pobierz]

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie zmianie ulega załącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy [pobierz]

Termin składania ofert: do dnia 17 sierpnia 2018 roku, godz. 15:30.

Postępowanie pod nazwą „Sprzedaż używanych samochodów osobowych stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie”zostało zakończone.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl