OGŁOSZENIE O NABORZE NR KiP.25.2018

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Inspektor w Wydziale Zamiejscowym w Płocku - wymiar etatu - 1/1

Ogłoszenie:  [pobierz]

Kwestionariusz osobowy: [pobierz]

Oświadczenie dla kandydatów: [pobierz]

Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]

Oświadczenie zapoznania się z klauzulą: [pobierz]

Lista kandydatów: [pobierz]

Wynik: [pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl