X53H/vXblHqRTRq+Mw4z5ZsEZ4Lq/v9zXEdR1YsndsnNkbDq8IZD7UwocKctt+eBnVXIAd39amTnz8IXPb9ilHMrWA4Is/Lki8R1eyFgcZmQ9qFg4MGH7LzVCN/Qgmh1YxSh9AqCBdaYxujgr0W+EITeXml4p6j1p3kNLG6/XPFGapLCsQ6AsRGcGP1qyOoh19pYWmIQRsCVSX3VKamkgnD9pVUumS25SQslHE/50eV0sM+BN2WCFhdQs9FxwC6ZhEhajrFZYI1lSSjup3EiE8K08hxUFPL2ztcIv4TPf3XEig/6Na+bQzy/4OTxh8arOmLSYy/xtp6kpl6Yp2PXEk7r0gYq5xXzb4JeRx+ohfU2Jiyshi5nyyiDrUWKiILpnUm1w+85bEeZuVlTEKr2heVdJvFVXQgEHyAdxOUSSjOlA2An5yzKoTzKyiKRtcICtBsdwmrIGeIV6gJ+KIo/Wxk2oM88RcYmw3Ve6y52KI1nKf+vzYCAGGK6E4IGQqS6WhNuqhhNlsqQqY78EdaiLaJ5TIiHE88Fde403FxRjn7vXYWtC+pGkOW/eZCzyVFWOX2ZxCDoSvPtPT9n7LIcTsfyAUBZsB50ZFo+nTJlf5sIycuSQkOvKbR0WSPlLAM30f5JzQaxdQW4ng39PW0e/kRRnu1s2WIWmfal0MlZW6y3r41DLLKT9hBaR9KRZ8NyZZMqxxG+BYSAMGWunFHaHkpU4pXX1f+K4fYJbjReq+wiklbUydAz0zo41JHC4nmVuXX+DUSyIoPq/458h8M3+Axw2mdILpYJoY7tP6pnGns=yd6fqzn4cCuJeFaJJYw6zpQ6irUTRppWsviWBtkVZgN9BJ64KA24RsxApIcOrDLeM/8a5bLzj39HlENQoh75psqysuINLiAYb8VLH89Ot6u5GOclJb305Ydy3sRTAmTNlOi0D12iugv3ZpsA7KcdfNI3S377ps6uxInLWk4Pp0usAVVGrJTPFCsmzfvNpdeYhQJW87+cGOsz9BLyB6lJj8Km+DNUDlJXqut9XEB/o9lYOLJVbWL50yOGUktXwpdQRv7NPuUFoMBrR70aAgLLde9zFsMeOjXBiEuB6c6YXJwWXW+SMlk73apTYDzejjSOe+Z+Oz1iQZX2YehQWZLvqmXaZh2MMRj6TefVYY3XhSKDjnbDbp32CVSxOoFVbcHB4bHTyA1+vKOIc4ydf8sHi2gaQm/6UQ+Jphxvkt64c3Jcp7GcwoUfKZYtAqGsIhgxpbAVUTPx5nrP5/deyDDSl8wOhVNeCvCG6jmUDOI2y4h9yCm9hyW1qaSCD4wxjKp4o9nMzBTDkMCLDm4bQ6asAHfZlBYv4n1PytHF+H2QJflrp0gFVD3S2GgfvZYD6cyp9z11W/k/cnjxXhjeGpQz2ya7dzEFntFfq8d7egMHI9cESCLex1kr6nOc6ZOEI/YcEyaTrhGvTgHvVOpMLqAWmyWm/VOMv2L08CONxWiH4phrniwomfpuk2gD6WQwRWqq87bja44jVbTxWTldK2GAyPAqd61yIzMMIJH6flSZAluKERKpWc/hpIDew6Yp8cjvvdCpXF3PiNPUq5tH3jJyo7bTf5BSumw02KToVc18WwEq6+hcpgf8Gv3f8fqWcIE02Y/qaJoDWkCkBrOTeAQFFJ9hi77eLQ63uzqgOR2UGVBad7z23/6uZJsOeU3pnxSAl5eR3J7H/MFCEc6kuJF80kFwoix5vCrD+FM9jile+UU8wWoLU3LazPTfvoCLYCEgaUxNETumQQt1dJ252PbM/YaxZGPaT0TMrtwlhRG+EiyUk0zXS3pWsjCxQTxnUrGgSm84gBq1C1clNroIOBGpm+3ipDJWtQsB59jbyj1fCHTwjInwrcr+wQsHcS/0zWrrVyg6GcZ5L3G935mDp6Fl6Q==GrKwBt59pvYO2vQM0uAbH/yVzxicoyIJfUr6BOlBlvMtgiXAyhfjoaIkySxOUB1dwH7ioKKTVACqErU+DgJLX/sxJUW6LBfxf3ko1f4JPBzwBQJfcsHs4soCjOQSNVkn6JbxUgavOE6b9Xfs6F4xZS9ybC1ZUBKWHbOX1KEk3SCWpCmYE/Xd913qFKCqkMNB0rgYJD+CI5mRCVFvRQqqUQWb0kdqrQQ+B7EozSPz4e+TGGJYpshINM3ZoD9i2SuErdpkbSdbIA/qIB4t9yNqEG8ynWBNNv6lS2J//DTpTA8G3JfKHAfJboPsvlmp2jQ+Kr8M6UNKSUK8vuPNzy1nfmKQ2KV9hms6dm9NTchgQ4gXxSKYCAn8JRADkEax6ZwvAWthKzton98K1I4qOXwLLz3t3aRbl1TSJovuPlkbLy3ZXh+9vyHopCSEBqPIoJ/n2rwU8hpb//Dfc9jm3Pja33EHUxZ1zL8mlVrRwbK2fD1z4kanBMsDzbNiVl7ZzR4UdMWztYcNJr6A2kLzSWJGvaBoCkxH00hjd5BFsUd95TPYz43zfejS/hWWWD8RWnBAgg7aXXJA/HtfrjgoXVjpPfL41cZCYSrACSOBIgST/KLla6FZX+LBaxoo1Sz3Zpt/meWBVE22Mulx43ejOscfvCUCKMFZH1Ey63/oxZcdjYWRga17dmUmCGdIwvDqX/SGKvDdgUf4g7nasLWBFrzugmRoPjAGfejbV99knRHJjFGBAUV4spZqNRmFNhVrXgkW3VQU3dA1ktJu1p5/XAxXBOnb9gHRpxJx7MIgRpUACEEOedkANk7iQtC8VSx/swOUbAr9xv6MBt5UppqEsdDsE3gZ0kQlf3OyjkM/ZG9PdfXG7bJ39L8QsF4UtrNeYOnOGI9PsgzJfLohl6x/UzWKRePbcq2qKgz8pp5FwTqUYpCuKYRvmzSi4vfRNCgoP47t7nFfm5J+NiQ4V9NFHnGc9Q==

Oferty pracy

Zatrudnienie na stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uprzejmie informuje osoby zainteresowane podjęciem pracy w WFOŚiGW w Warszawie, iż zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w przypadku potrzeby zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko pracy, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów do zatrudnienia na dane stanowisko. Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów powyższej ustawy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyjmuje oferty kandydatów na stanowiska pracy w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze kandydatów na te stanowiska, umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie WFOŚIGW w Warszawie.

Zasady naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

[pobierz]

Wolne stanowiska pracy w WFOSIGW w Warszawie:

19.06.2019 - aktualizacja: 19.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Starszy informatyk w Zespole Obsługi Informatycznej w Wydziale Organizacji, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie: [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Oświadczenie: [pobierz]
07.06.2019 - aktualizacja: 07.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na 5 (pięć) wolnych stanowisk: Referent w Wydziale Ochrony Powietrza, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]
07.06.2019 - aktualizacja: 07.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]
07.06.2019 - aktualizacja: 07.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent w Wydziale Zamiejscowym w Ciechanowie, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]
07.06.2019 - aktualizacja: 07.06.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referent w Wydziale Zamiejscowym w Siedlcach, wymiar etatu - 1/1 Ogłoszenie:  [pobierz] Kwestionariusz osobowy: [pobierz] Klauzula informacyjna kandydaci: [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl