VXr118GFhEM4oiDJha79/u/Kb7en2TZW8Quvht2AeroP+m9nDBA9/5MojUCprvxV1/yy3niYJaNrNVya7j7fhSaY5LZbpHTFfRLQgSis+W/IZtRA45N//58OiRJ0opjlLOqJFSAg+1PPnSbiB8iMLrE/uBrIN4Me3hyTWTsRQo/cVr+PSDfafuPrJppgHXkpHinj5fdMaUaiCLPhuU203Wvz84n1vWaqLPBoEs9LTTesrEauF8ti2P5vK2mT/3Hp/2F8fFFWhHAuxtXAf3Lu9wFkMa2PXAvEFeDtvjEcQWAoGcmQIelUXQoKrsy5jwB1haBI6d05KxlV2JE9jbGNuXwnIc7Z3XZOCv6Z+XnPiNql66QV1IMU2sUFccfDVZR0TzpeU6uwAzTq49VVABLgtB7a6HQ1YgKk2QqCwjzBV4EBemcYFaCWyACFPMKG9skxH0O4GmN92vD78mUvFqFSK7eqSGNvLnLmbm4pec/xMXPqes5hvuK+IeGhguluKL1nD1ZWb4HxwoJ/fIJuAKr0Cotbm/O78INh18RukoCAg9CtYqtBNTF3qhGjX2xMcSNvIQCi5ym8+Qmwoxj+8tRw3lIdNAaz/Rb8jvPT8F7tWfnOV7qPAKJE2kxUFk7xaI/eKSKLD0+I71QXXpEXhYSsSHnGR0icbedsIV/5LX/KKoyopziT0b3BjwNh0cRr2yIgGXjDXPbyMPvjg8WmCMMEdI0k52f8NT7DjNXgzsD3AUbzK1mlbA9aWM48xxQSiPMA2rAARD9IxaTXZRSyPIynJYmshLGRe5UsCU5Y8zCtD8Y=

Majątek Funduszu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Zgodnie ze "Sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2015 rok", na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku majątek Funduszu składał się w zasadniczej mierze z:

Rzeczowych aktywów trwałych - 16.829.688,70 zł
Należności długoterminowych - 424.822.745,57 zł
Inwestycji długoterminowych - 9.132.607,83 zł
Należności krótkoterminowych - 124.671.000,72 zł
Inwestycji krótkoterminowych - 218.111.275,84 zł

WFOŚiGW w Warszawie dysponuje akcjami bądź udziałami następujących podmiotów: BOŚ S.A., PRONIT - Radom, ZPC URSUS, Państwowe Zakłady Zbożowe Ciechanów, CeMAT 70 S.A., Geotermia Mazowiecka S.A., Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl