< 30 tys. Euro

19.10.2017 - aktualizacja: 07.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Zakup i dostawę artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".
01.09.2017 - aktualizacja: 26.09.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Wykonanie prac remontowych budynku stanowiącym własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, położonego przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku, znajdującego się w obszarze ochrony konserwatora zabytków oraz w...
17.08.2017 - aktualizacja: 28.08.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, wody, napojów oraz soków dla WFOŚiGW w Warszawie”. ZO-14/2017 Zapytanie ofertowe [pobierz]
11.08.2017 - aktualizacja: 28.08.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Wykonanie prac remontowych budynku stanowiącym własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, położonego przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku, znajdującego się w obszarze ochrony konserwatora zabytków oraz w...
01.08.2017 - aktualizacja: 10.08.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę licencji Microsoft OEM Windows Server 2012”. Zapytanie ofertowe ZO-12/2017  [pobierz] ZO-12/2017 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  [pobierz] ZO-...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl