< 30 tys. Euro

20.02.2017 - aktualizacja: 16.03.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie ekspertyzy technicznej sprawdzającej nośność ścian konstrukcyjnych w budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku”. ZO-4/2017 - Zapytanie ofertowe[pobierz]...
08.02.2017 - aktualizacja: 20.02.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz urządzeń printserver”. ZO-2/2017 Zapytanie ofertowe [pobierz] ZO-2/2017 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis...
24.01.2017 - aktualizacja: 08.02.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi...
02.12.2016 - aktualizacja: 09.01.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla WFOŚiGW w Warszawie w 2017 roku. Treść ogłoszenia[pobierz] Załącznik do ogłoszenia[pobierz] Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...
24.11.2016 - aktualizacja: 13.12.2016
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2017 i 2018 roku”....

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl