< 30 tys. Euro

20.03.2018 - aktualizacja: 05.04.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, wody, napojów oraz soków dla WFOŚiGW w Warszawie". ZO-2/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
16.01.2018 - aktualizacja: 29.01.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie" ZO-1/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
11.12.2017 - aktualizacja: 02.01.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 roku”. ZO-32/2017 Zapytanie ofertowe [pobierz]
07.12.2017 - aktualizacja: 19.12.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Świadczenie drogą kablową usług telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu stacjonarnego dla Biura oraz Wydziałów Zamiejscowych WFOŚiGW w Warszawie”....
06.12.2017 - aktualizacja: 19.12.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Bezgotówkowy zakup paliwa do służbowych samochodów osobowych należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2018 roku”....

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl