< 30 tys. Euro

05.05.2017 - aktualizacja: 31.05.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót dla prac remontowo-budowlanych dla nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy ul. Stary Rynek 20”. ZO-...
03.03.2017 - aktualizacja: 21.03.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie kompleksowej obsługi teleinformatycznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych Biura WFOŚiGW w Warszawie”. ZO-7/2017 Zapytanie ofertowe[pobierz]
03.03.2017 - aktualizacja: 16.03.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do WFOŚiGW w Warszawie”. Zapytanie ofertowe [pobierz]
03.03.2017 - aktualizacja: 16.03.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę papieru kserograficznego do WFOŚiGW w Warszawie”. Zapytanie ofertowe [pobierz]
20.02.2017 - aktualizacja: 16.03.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie ekspertyzy technicznej sprawdzającej nośność ścian konstrukcyjnych w budynku przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku”. ZO-4/2017 - Zapytanie ofertowe[pobierz]...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl