< 30 tys. Euro

15.11.2017 - aktualizacja: 30.11.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy dla WFOŚiGW w Warszawie w latach 2018-2019. I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
02.11.2017 - aktualizacja: 13.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę licencji programu Microsoft Exchange 2016”. ZO-19/2017 Zapytanie ofertowe  [pobierz] ZO-19/2017 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy  [pobierz]
20.10.2017 - aktualizacja: 08.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę dwóch serwerów wraz z licencjami VMWare, a także instalacja, konfiguracja, uruchomienie i testy oraz zakup i dostawę licencji Microsoft OEM Windows...
19.10.2017 - aktualizacja: 07.11.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Zakup i dostawę artykułów biurowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie".
01.09.2017 - aktualizacja: 26.09.2017
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Wykonanie prac remontowych budynku stanowiącym własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, położonego przy ul. Stary Rynek 20 w Płocku, znajdującego się w obszarze ochrony konserwatora zabytków oraz w...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl