< 30 tys. Euro

11.07.2014 - aktualizacja: 22.07.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwraca się z prośbą, o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej „Opracowania znaku graficznego oraz projektów graficznych materiałów okolicznościowych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” ZO-15/2014 Zapytanie ofertowe wraz...
30.05.2014 - aktualizacja: 11.06.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie, druk i dostawę teczek ofertowych oraz papieru firmowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ZO-13/2014 Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik nr 1 Szczegółowy opis...
27.05.2014 - aktualizacja: 06.06.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Zakup i sukcesywną dostawę papieru kserograficznego dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ZO-12/2014 - Zapytanie ofertowe[pobierz] ZO-12/2014 Załącznik Nr 1 - Formularz...
23.04.2014 - aktualizacja: 30.04.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Zakup i sukcesywną dostawę środków czystości na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. ZO-9/2014 Zapytanie ofertowe[pobierz] ZO-9/2014 Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl