< 30 tys. Euro

21.05.2018 - aktualizacja: 30.05.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych znajdujących się w siedzibie WFOŚiGW w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie”. ZO-11...
20.04.2018 - aktualizacja: 08.05.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  zaprasza do składania ofert na: „Zakup i sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-6/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
22.03.2018 - aktualizacja: 06.04.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę papieru kserograficznego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-3/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz] ZO-3/2018 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [pobierz] ZO-3/2018 Załącznik nr 2 –...
20.03.2018 - aktualizacja: 05.04.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, wody, napojów oraz soków dla WFOŚiGW w Warszawie". ZO-2/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
16.01.2018 - aktualizacja: 29.01.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie" ZO-1/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl