< 30 tys. Euro

14.11.2018 - aktualizacja: 05.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: "Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów stanowiących własność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie". ZO-28/2018 - Zapytanie...
07.09.2018 - aktualizacja: 18.09.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie”. ZO-22/2018 - Zapytanie ofertowe [...
06.09.2018 - aktualizacja: 19.09.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę zasilaczy awaryjnych (UPS) firmy APC: trzy sztuki o mocy 3000VA oraz jedna sztuka o mocy 5000VA”. ZO-21/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
20.08.2018 - aktualizacja: 27.08.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite na 130 stanowisk”. ZO-18/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
15.06.2018 - aktualizacja: 27.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-15/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl