< 30 tys. Euro

22.03.2019 - aktualizacja: 01.04.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę szaf metalowych aktowych oraz zakup i dostawę wraz z montażem regałów metalowych na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie”. ZO-10/2019 - Zapytanie ofertowe [...
22.03.2019 - aktualizacja: 28.03.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie, wydruk i dostawę 12 sztuk banerów typu roll-up dla Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie”. ZO-9/2019 Zapytanie ofertowe [pobierz] ZO-9/2019...
14.03.2019 - aktualizacja: 05.04.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę oprogramowania dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 "...
13.03.2019 - aktualizacja: 22.03.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawa krzeseł biurowych na potrzeby WFOŚiGW w Warszawie, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-...
08.03.2019 - aktualizacja: 15.03.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę szaf metalowych aktowych o podwyższonej wytrzymałości”. ZO-6/2019 - Zapytanie ofertowe [pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl