whvZA/UgGaYdnGxzHI6Jr8fFRyXjGMb4XtP4WMZcTfEKeXecdm0fnloonrcz5pb7JWcVF4+k6wEau7U6MaANg1/Ts60EItdLr5vim6NNNGRMCwi0G3msWXnJkl11tQ2x51JuRSK+buAMX3hMApbVpvJgkomlc+3B88H/HbJcSAtj7K0m2e89u+xFGkeO597Nfe6hxO9b9UyFITw3C3j/3iQKvAkZvDTVmkdpaTiIgn1845Oz1ZWPR0kuAbR+uA9Q796TK1zYanyAgElt9uewdtoxPK0YppjVepm34CKQaMzHjHcXXdCFtqfJpMbm2lphccfvrmG+7R9OOPXY8wd7px5WEUqUq7poER8fKPoG3Sfd/CQ5PHqRarRHvKdV5Ehfu4lKAOUHOTNpPAxZBaAEIm6M/QOlDJuY1/IMQ3mut00jK7e0MIk9iwlCwxSxRHxhUsGUgtr+Im9AWvSuc6+N36ykwF/b3R/RRR3UtE61ML2f8HZMNNAL+bPnMpzzgiiU7DXxDvMiRKC6wvR/U6f4J41qEHnqVoWjM9/juEDe6sQnjIYBiEOmFFaegtvI9FmUPz3XkP7aMD5lBBdhWrsOLA==fvKJVpWwCX+I8iwC4U0V8/sp3dr9mwMROISdQBco/qWZTfXFQjONNgG2zTlbgiAO0XGabfFEWovZJEOw810cjvSnjU1RreaIqRVoAvriSRvsGpwawZQw9DIXcbJPsTGgZ7nh9TyjQFbQvaykvnFJUMK7W5dG8yke8OZtzDCS79pHG1wpta4U1FC5qf1IgTzQM2kGr07TSfs3ga/sAvs2svRlYD4Milfq/yusDE9C1mAmzbKdFfEC0ikx/yaIQJ7ILMMxPmMlYHZQOcEaCCGZbpuJ3xI8Y42i3ApejtcRum9YM7yVKBEsHlDkinOjot6pmXG2AfozUPIiQGmiGA1o3SuqcHeo3S2W+2ZvdxN6ObGNibE2y9B8JHK5pOhvm7bjStdFoUhSum/utJl8WVtWzwEIVR96Wc5Z6GDt2s9oK1/NjVQoHq0SABsNKHgV0vMTEkF59J8aOYcbps+KFnN3Pil61IKsN8vIaxRFh0hH5mAV5nrE0LTZ8vB75Mc5nZWhd+nkzVFHmvar36MCrMs/jqEF+MaXlV1pJb3rndJC5RJ63lu3gofq9315Ro2B4ZB+8l4OFeEIovN2TI6jx26qaPPNpHzvAuKMk2sgUpTPDLJj9kzNfs1nBeA1u3kQeL5MuaHFp1JRsocxV1Ps312BTdv064+vinDb1q2vVFYvnBkClAffvmrVLlDUOHQukCn+URruqAvcJMX0KIlUDlT27CkFIHqBw09aoiIVPHYb3oMmUxXiD5qQULfyDc25EOfI8n3ii0co4W3oF0x5QabH1LsnsXbdInYiRGngUOqCv5kZ7HACLmjelh0PrqODlJYOCK1XVzo4AH1yLMGq6vUgFXWtkKstMA5IU2asGox1ApKYqN0Wl87w85tM+boG5K54y6Qo1sUUIuHdYgNl0qeywG2LhdS0uN/j9kff7m7OKvPkhA2xK+H26qSv6j1orECWtERU44a47xlXGbs2By8bBtlz8nXdX14aOqX8EbtaXBr5NtTvsASJSJZbQ9aEKOkiCw52Bp/Wj3owhv5+Q4VFzDTDJpE8cMY172AvrXZX4r79cYDE57bWQIzrdV4skSr6IktvQZ4bKwd2XoirjW2L3Nw0WPf3kxu81jM9oAYwRBD3/qAmmdNxihO2CADghd0Vz5tlF3ofFWGmS+d62CwJ0XV8x6qFbw7Rb+pHuvtm9CqjKQ7sHgcGCCtSblp5XPXNbE8jhrEVrZyUPqUy+n3Rnx6ei2QtSDjPZysnckogHBlor10oQDDemYXulMv0YyNk0L9JCiXsOUCrKRQ5WUX2rxvkSH6DwdAcQi9os5hLy5E=

< 30 tys. Euro

07.09.2018 - aktualizacja: 18.09.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Wykonanie okresowej kontroli rocznej i pięcioletniej stanu technicznego budynków stanowiących własność WFOŚiGW w Warszawie”. ZO-22/2018 - Zapytanie ofertowe [...
06.09.2018 - aktualizacja: 19.09.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę zasilaczy awaryjnych (UPS) firmy APC: trzy sztuki o mocy 3000VA oraz jedna sztuka o mocy 5000VA”. ZO-21/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
20.08.2018 - aktualizacja: 27.08.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite na 130 stanowisk”. ZO-18/2018 Zapytanie ofertowe [pobierz]
15.06.2018 - aktualizacja: 27.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-15/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz]
15.06.2018 - aktualizacja: 26.06.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzanego w trybie zapytania ofertowego na: „Zakup wsparcia technicznego dla oprogramowania VMware obejmujące prawa do aktualizacji i opiekę serwisową”. ZO-14/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz] ​ZO-14/2018 -...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl