whvZA/UgGaYdnGxzHI6Jr8fFRyXjGMb4XtP4WMZcTfEKeXecdm0fnloonrcz5pb7JWcVF4+k6wEau7U6MaANg1/Ts60EItdLr5vim6NNNGRMCwi0G3msWXnJkl11tQ2x51JuRSK+buAMX3hMApbVpvJgkomlc+3B88H/HbJcSAtj7K0m2e89u+xFGkeO597Nfe6hxO9b9UyFITw3C3j/3iQKvAkZvDTVmkdpaTiIgn1845Oz1ZWPR0kuAbR+uA9Q796TK1zYanyAgElt9uewdtoxPK0YppjVepm34CKQaMzHjHcXXdCFtqfJpMbm2lphccfvrmG+7R9OOPXY8wd7px5WEUqUq7poER8fKPoG3Sfd/CQ5PHqRarRHvKdV5Ehfu4lKAOUHOTNpPAxZBaAEIm6M/QOlDJuY1/IMQ3mut00jK7e0MIk9iwlCwxSxRHxhUsGUgtr+Im9AWvSuc6+N36ykwF/b3R/RRR3UtE61ML2f8HZMNNAL+bPnMpzzgiiU7DXxDvMiRKC6wvR/U6f4J41qEHnqVoWjM9/juEDe6sQnjIYBiEOmFFaegtvI9FmUPz3XkP7aMD5lBBdhWrsOLA==fvKJVpWwCX+I8iwC4U0V8/sp3dr9mwMROISdQBco/qWZTfXFQjONNgG2zTlbgiAO0XGabfFEWovZJEOw810cjvSnjU1RreaIqRVoAvriSRvsGpwawZQw9DIXcbJPsTGgZ7nh9TyjQFbQvaykvnFJUMK7W5dG8yke8OZtzDCS79pHG1wpta4U1FC5qf1IgTzQM2kGr07TSfs3ga/sAvs2svRlYD4Milfq/yusDE9C1mAmzbKdFfEC0ikx/yaIQJ7ILMMxPmMlYHZQOcEaCCGZbpuJ3xI8Y42i3ApejtcRum9YM7yVKBEsHlDkinOjot6pmXG2AfozUPIiQGmiGA1o3SuqcHeo3S2W+2ZvdxN6ObGNibE2y9B8JHK5pOhvm7bjStdFoUhSum/utJl8WVtWzwEIVR96Wc5Z6GDt2s9oK1/NjVQoHq0SABsNKHgV0vMTEkF59J8aOYcbps+KFnN3Pil61IKsN8vIaxRFh0hH5mAV5nrE0LTZ8vB75Mc5nZWhd+nkzVFHmvar36MCrMs/jqEF+MaXlV1pJb3rndJC5RJ63lu3gofq9315Ro2B4ZB+8l4OFeEIovN2TI6jx26qaPPNpHzvAuKMk2sgUpTPDLJj9kzNfs1nBeA1u3kQeL5MuaHFp1JRsocxV1Ps312BTdv064+vinDb1q2vVFYvnBkClAffvmrVLlDUOHQukCn+URruqAvcJMX0KIlUDlT27CkFIHqBw09aoiIVPHYb3oMmUxXiD5qQULfyDc25EOfI8n3ii0co4W3oF0x5QabH1LsnsXbdInYiRGngUOqCv5kZ7HACLmjelh0PrqODlJYOCK1XVzo4AH1yLMGq6vUgFXWtkKstMA5IU2asGox1ApKYqN0Wl87w85tM+boG5K54y6Qo1sUUIuHdYgNl0qeywG2LhdS0uN/j9kff7m7OKvPkhA2xK+H26qSv6j1orECWtERU44a47xlXGbs2By8bBtlz8nXdX14aOqX8EbtaXBr5NtTvsASJSJZbQ9aEKOkiCw52Bp/Wj3owhv5+Q4VFzDTDJpE8cMY172AvrXZX4r79cYDE57bWQIzrdV4skSr6IktvQZ4bKwd2XoirjW2L3Nw0WPf3kxu81jM9oAYwRBD3/qAmmdNxihO2CADghd0Vz5tlF3ofFWGmS+d62CwJ0XV8x6qFbw7Rb+pHuvtm9CqjKQ7sHgcGCCtSblp5XPXNbE8jhrEVrZyUPqUy+n3Rnx6ei2QtSDjPZysnckogHBlor10oQDDemYXulMv0YyNk0L9JCiXsOUCrKRQ5WUX2rxvkSH6DwdAcQi9os5hLy5E=

< 30 tys. Euro

28.01.2019 - aktualizacja: 29.01.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, wody, napojów oraz soków dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-5/2019 [pobierz]
28.01.2019 - aktualizacja: 29.01.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: „Zakup i sukcesywną dostawę artykułów biurowych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. ZO-4/2019 [pobierz]
18.01.2019 - aktualizacja: 07.02.2019
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia WFOŚiGW w Warszawie". ZO-2/2019 [pobierz]
14.12.2018 - aktualizacja: 27.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Usługę kompleksowego sprzątania w Wydziałach Zamiejscowych Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2019 roku”. ZO-39/2018 - Zapytanie ofertowe [pobierz] ZO-39/2018 - Załącznik nr...
13.12.2018 - aktualizacja: 21.12.2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych wraz z dostawą 15 nowych numerów – kart sim głosowych oraz 3 nowych numerów – kart sim Internet mobilny”. ZO-38/2018 - Zapytanie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl