I0XlXfvtssGDsE6VWo/2utiaKDnnJJaO0/elaqZDm5SH7snQ3IG9lgXVIMPqihA7K0PG5TF0x2U7EOGfJGBEzctLRDCiSSMRaJuEIQ7+LOp2j10fE6XBRooUGi+iHr35YKs8EcPEPRBb4BuMcnCTGqKimELwZ62sUBpiU04mjt5kC3zgBKDlNoVtQ+/pN/qWUKMEwA/YBpE13DiKZ/MOZ6LwW0+45gdRu+lrbMkpWTrfUH/7tRfooZrT9mTq60HCJnf3oBC7wznCxBbKNKbbgZtsovkcnpRqZQkSShaeJXJ5t76SvYqZD1a9wTTIlTm5jw2WD1K+Tt8D3oHZHc6HN14oxGL84NYB+ogdi0AYr7p9GzMN/O6ODcQrHnKBwixDu1h7p4dqjzUD18gKt3Lr2CYehU4bJgDKm2a33f4tkOcwBVQBFCWZCltbkOa3SPsiHAKOcuOgUk/ZwAgMIPf4f8PxN6qQfSfhzOeNAF73aKkdVyv5pQUeJrYVbSiul2KwN17FijUTJSUdKzUrGw2g3h4PTOn+geBA0g1tbDWsB+lh8l5aODm8mI9ltHr2lBEXp+CutJS8lri42h10ZnPFeH1jPBhCiOCW6zOophEFrs5Xb7Vmi17lYPFKBfjLZv4k5ECDmU2cypt7/mnLbIFPUXRTAZT2aCIF1leHon7/vDksOdKb+kZ7ozm17tvr0cZkaAODV/gahPZ2GRWkNipvpQdd0vgP57GmZBFfs5jPQJKifcljvLx/d2MVHRy1KxOpws9NK1c8FeF/b6qzNi0at6hbaOD27dp8PSsRhG834Tk0Qy27viH/fNWRFf4L9HgzO/9tRTJiqPv+PJO3+qwUeGYP9vgv8ZQu3lBy0YV5mjMm2DSpW5RM8oZsbd/IrNm23xma3voEu1dcTV+QYuh6O6kOrqPTM4aT/yCrqkZN4dPZPV19FUnPwiH7mwFh8Ok6bIofV1fQ5U33nhttYrZ7BNTADqwsOR+K5nkCXbrg7tywd5jIHVUFpgv/+ny2uZ0htQPqKqzb3kWjWyCmuFcQLxh7cr04EpoCxNHMOr0Ne5ZERo7TK3x9edbol/d3WjERVacqXbHWx1DHwior49C139cgWWMtXIGdLJmXkNeP4BxdNM8R2VK65UxMcy+NLyh8gP1UN0Qtd+Oq3fYHLmKxVe91O/8qxZ9JH9fauVl/fjixKjdFxKIBBl5c/J1Ggj1Kl2a/xZ7lR3/Nx0YbIOJSpe1H4HLGSeCBLckMfxqPrto+053XI8Vmiqwpa6DIPzgONrOFZMuBjIw/1eQwG0HTaL/o4ccA9K9OrSuJa14I/yA8V7xHd9080Myp7hHIQZpEHVWxuOIDoOIkyWzN7oxfwY5MSlnoMyoan8bxwgIFXszVKFaNOq1mxA7GCbIk+Hg90Q+IX/0DVT/DfHjrqoAt/Qy9YEJMC2SsNO6sk5Ydc04VN7NsgK3JMRHSc3aFQJkeWuwLGnos1GRKFInZHBXJv72nIulk9l1yNjt4Ot/hxzxNImkQq3e15rGS5S+ncPXHg2OYF7eWywYG10ofcPzrl7sse5nsi+FFOYxqGNDAi4Wg0qNLx2NnjuAcjpIFH3vEgyQXer3iGP26yVhxoYw2sN+biGsprVu8OtbFxnRF4uMxFSiLECwJ/OFcpsF4wCt1zEAhcDAMm5JbWGBk/cDS3e+8sMHdREJK9pIh3Ij/r9AEYHIk3Dth3C6QIpL4w4b0bof7Js22MfeXptMWB+saxK0Y9FqkW+R1TNIK7+ttaeLvRrPJijRfUMEWxBiQw2yRbB574yxhHbPyPolXkCNJ8GHSM6HiEDa2kNxZ74mcTIsBGWT9fyNcJaKuMePItb23CzEcANXdritwnY0htkf3NRi2ow67HxyQmJ2YezCubJa5xyK5grEcXyTmkmj0eiM5JXJqzAMrJTlZPAgizLBMwhB1P9sYQnmmnfWqnH2bv00=0sUmUJvH8sHSO7JvxW0Z7/un6t6wZzEOQONCXpDvZiw273tluHg52hx9wKJlkFrloGHEmneXVIk7lHV3x1Al76tU3qQN0VErBCqu38MK1Yl/FdtDAjB8rg1jcudPwk+UqFcoc1bdq5lecd2EKxMXfxFZD1NQzimHl3yxElPFO3s0p+SJ+AwaOtmtMIRxgzbQiXLi7ES/t/IqQexGXB+6V6Hl6J0u79/4j2azfzyuEoPATBLXgyDvhc5cojaHhjoXOkkRPlEvwXrbhoviKuKzXadLIY2oWO4e5KD8kBeHHSwSAOy+QyeVxb7Aad/xmB/MPSVt5QlKrwsamXkZzYC1R/DOwU2f5eWW+UpHU2DiyX+EsMXv14jqWiNMh66lIUTOrgJU0XPejEVTxDx7cLb6AbNlXmo+jyU0vndVUkA/At3EzGsej6ytVGIV24cIDZh94DCmIFrISKSkwymcd2Mz4mHpOVPbYSg/jv2qKI97w0VNVHn6VsFiJCpbIpjH24fW+/ETRmZW7qhRKKDw6PS2v9BPf0OPkL2Mo2+JIqL2rc0564ggVtjgViTJA9JQ4OZNOYjZiF8yl2+f/w+B1kpji8Ia1UpyvvlkZJOOiLqsQqGoz9oDr+vuTwXIddTMK8FuyZ1EL6wrfz7j0og3vBh42er2uFlUrdjL8DSPtNquwjrCoftVBWtuVLrPKPAQoMeqbFeWOEOvnoHImVwAPKqV6qt/kEGPsRj6LXEhLwtyaaSsvwcFbtxzjzuPzjUf0Xxat9MoZ2JPtsxoUHP3tn0KLKT3vRGC/tuv99QA2bPnPgo=

Ryszard Dziadak - rys biograficzny

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

RYSZARD DZIADAK
Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Warszawie

Urodzony w 1974 roku w Makowie Mazowieckim. Absolwent Wydziału Historii Akademii Humanistycznej w Pułtusku oraz podyplomowych studiów Zarządzania Administracją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie związany zawodowo od 2008 roku. Przed powołaniem na Zastępcę Prezesa Zarządu pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Zamiejscowego w Ostrołęce Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Żonaty, ma dwoje dzieci.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl