Zapytanie ofertowe Nr ZO-6/2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę artykułów biurowych, oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

ZO_6_2014 Zapytanie ofertowe[pobierz]

Załącznik nr 1A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 1 część A i B)[pobierz]
Załącznik nr 1B - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zadanie nr 2 część A i B)[pobierz]
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy[pobierz]
Załącznik nr 3A Formularz cenowy (zadanie nr 1 część A i B)[pobierz]
Załącznik nr 3B Formularz cenowy (zadanie nr 2 część A i B)[pobierz]
Załącznik nr 4A Projekt umowy (zadanie nr 1 część A i B)[pobierz]

Załącznik nr 4B Projekt umowy (zadanie nr 2 część A i B)[pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Nr 2 część A i B[pobierz]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Nr 1 część A i B[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl