Zapytanie ofertowe Nr ZO-4/2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót dla prac remontowo-budowlanych dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 5/7  w Warszawie oraz dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Małachowskiego 8 oraz ul. Stary Rynek 20 w Płocku 

ZO-4/2014 Zapytanie ofertowe[pobierz]

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]

Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy[pobierz]

Załącznik Nr 3 Wzór umowy[pobierz]

ZO-4/2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl