ZO_1_2014

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi siedzibę WFOŚiGW w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych"

ZO_1_2014_Zapytanie ofertowe[pobierz]
Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy[pobierz]

Załącznik Nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
Załącznik Nr 3 - Wykaz szkód[pobierz]

Załącznik Nr 4 - Wykaz obowiązujących polis[pobierz]

Załącznik Nr 5 - Informacje dodatkowe[pobierz]

ZO_1_2014_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[pobierz]

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl