< 14 tys. Euro

12.07.2011 - aktualizacja: 08.01.2012
Postępowanie zakończoneOgłoszenie o zamówieniu poniżej 14.000 Euro - bez stosowania Ustawy PZP - Obsługa bankowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie [pobierz] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) [pobierz]
24.09.2010 - aktualizacja: 08.01.2012
Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego tj. prasy automatycznej PAWN-100 z urządzeniami towarzyszącymi  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa) informuje o sprzedaży środka trwałego tj. prasy automatycznej PAWN-100 z urządzeniami towarzyszącymi.   Rodzaj i typ...
24.09.2010 - aktualizacja: 24.01.2012
OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM (LICYTACJI), DOTYCZĄCYM SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I. Nazwa i siedziba sprzedającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  ul. J. S. Bacha 2, 02-743 Warszawa;  NIP: 525-20-88-391; REGON: 142148155. II. Przedmiot sprzedaży: 1. Dane identyfikacyjne pojazdu nr 1 : 1.1. Marka : OPEL...
24.09.2010 - aktualizacja: 08.01.2012
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2010 rok oraz sporządzenia w 4...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl