< 14 tys. Euro

11.02.2013 - aktualizacja: 20.02.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Sukcesywną dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych ZZ dla potrzeb WFOŚiGW w Warszawie oraz Wydziałów Zamiejscowych.
11.02.2013 - aktualizacja: 20.02.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert cenowych na: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm...
01.02.2013 - aktualizacja: 20.02.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert na: Ubezpieczenie budynków i mienia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunków oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi siedzibę WFOŚiGW w Warszawie oraz...
26.11.2012 - aktualizacja: 01.02.2013
ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących:„Wynajęcia sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem i obsługą oraz przygotowania serwisu kawowego i lunchu dla uczestników konferencji organizowanej przez WFOŚiGW w Warszawie w ramach Pomocy...
18.11.2011 - aktualizacja: 08.01.2012
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. J.S. Bacha 2, 02-743 Warszawa, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2011 rok oraz sporządzenia w 4...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl