< 14 tys. Euro

05.03.2013 - aktualizacja: 14.03.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej: „Demontażu klimatyzatorów naściennych wraz z jednostkami zewnętrznymi znajdującymi się na III p. budynku przy ul. J. S. Bacha 2 w Warszawie, transport oraz montaż wraz z przeglądem konserwacyjnym w budynku przy ul...
22.02.2013 - aktualizacja: 12.03.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej dotyczącej: Przeniesienia centrali telefonicznej z budynku przy ul. J. S. Bacha 2 w Warszawie do budynku przy ul. Ogrodowej 5/7 w Warszawie. Zapytanie ofertowe [pobierz] Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [pobierz]
22.02.2013 - aktualizacja: 08.03.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na kompleksowej przeprowadzce mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z budynku przy ul. J. S. Bacha 2 w Warszawie do budynku przy ul. Ogrodowej...
20.02.2013 - aktualizacja: 01.03.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do składania ofert cenowych na: „Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy”. Zapytanie ofertowe [pobierz] Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [pobierz] Informacja o wyborze oferty [pobierz]
20.02.2013 - aktualizacja: 01.03.2013
Szanowni Państwo, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej: „Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas prowadzonych robót budowlanych polegających na pracach remontowych w budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl