< 14 tys. Euro

24.10.2013 - aktualizacja: 12.11.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostarczenie routerów Fortigate wraz wdrożeniem  i szkoleniem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”
18.10.2013 - aktualizacja: 31.10.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
01.10.2013 - aktualizacja: 25.10.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Naprawę  instalacji wody lodowej polegająca na wymianie pompy obiegowej i zaworów odcinających w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik...
25.09.2013 - aktualizacja: 25.10.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę papieru toaletowego oraz papierowych ręczników ZZ dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”.
05.09.2013 - aktualizacja: 13.09.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Zakup i dostawę różnych artykułów spożywczych oraz wody, napojów oraz soków dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” Zapytanie ofertowe[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl