< 14 tys. Euro

26.11.2013 - aktualizacja: 06.12.2013
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieZapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
22.11.2013 - aktualizacja: 04.12.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie” Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami[pobierz] Informacja o wyborze...
14.11.2013 - aktualizacja: 26.11.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Zapytanie ofertowe[pobierz] Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia[pobierz]
08.11.2013 - aktualizacja: 31.12.2013
Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: „Wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie za 2013 rok”. Zapytanie ofertowe[pobierz]
25.10.2013 - aktualizacja: 14.11.2013
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie”. Zapytanie ofertowe[pobierz]

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl