fvKJVpWwCX+I8iwC4U0V8/sp3dr9mwMROISdQBco/qXIVyPB7z8EndWbWs8Hmua6iWdj31GmVmgJcZ9bOykA0+3E6tarcId1U4G27dSkmNGGuw7Bz0Rj2j3XLuqyAqiWDYXVI40YnaQb0tAtxvXT98nf+nLi+yONLlc7aIdCOm3J/bJJGAaWWJJ79ODXOO1mkWBG+1fn0bNhpUnQcbp/4QdmgMpo1qy65uKlGfCM8xAz3+wzaCDHEj96N1Ryj7JmgG7EYc2StxPZy4Q00QcLPU3eFIv5Ysz7zdtSQvmRt7aqWtbjj2SGgrFI5tZD95aJ/wjoMqJfAgi6jNafS16PRbinJIIafrwLVKjqEJ2qpJRAR2/wKZnRL3IqyK2Z/nmBZHXogKhimEkaL6BAolEu2lsnP1dgasoklvwQUIQH+SqcMCa1CRhYXzKRkrACVICRjC/A1ZS29+VhafhGGikshdcRhHel+HoYakf9fpKydlMNHXQX8HanrPQas1+c0x93JUCw3qKbmvhVgp8Itw445kCVSovk+cw0e4YVfLFn++9A7dquIcH6fzQJJ7BGrkdzx2/w1QOxZkIdfcfLae5gpJGLBjCXsnDa1I8ySdKvZWRxhfLeK2ohLkcU422KyAoYY283f3Yu05SaAZIiBFH8sNu1n3mSiQIycW7+PszYmBU=YtYZuuweGOsINRU0ELz/dKtnTOTGolEKfN0TRRh67puGV0Gz5C/9d2sooWiOcfaDy3Xev5Z/mMyVfIJovq9hLKzShCqLW6yis1Rf/C8IaD3OmwUeGfnvM901lL8IUxYKNvoIsGphtnP0y/ZlUyDGIb7SRaRG2sFaZnsAuawGO2VWLLT6AeIlvhOLVt9tULrAsCaD8A3RZOaub5rapBn0pI6Iy3OMplys1iiMKRxfbJKdKaLx7yZ2iCl1F61BmCojJYdlbheBCnenKeE5mGqAsRMsy1rd77hDL7IIuzh3eRTxG/5BrsfALsEmfHQRZs0smBOoA0xJavnZT+NM+wG+abPEkhSQ1c7fyiwOIrQ7EiCG5XTeOOMJVyD76fEcwbUH7gR8bGLEovQlkbqnYYsb4j3YrfYQc80jbRMygI+2ttqahhsOGgJp6DQEwU2Gqk3nRw7xL9cfL61EYeE1m/BhNWii7oulwHz11CVPG49O6N7IGdBJR9jNZKl5DfGkDMpMBRB1Oxh7WgKHZ5X4lhD7G9Sky+j82zqXp3ZUGE5q5ShcWKP+YeRuridgpm/4zc0rYjn/AUrqslcOiUUBtScAVbRzq8ck35I6RWMdz9NnArULA2B62jJSfbcE2gxCqjV5y1MkTzp8lqt0Wgnpao40ILzANQGLN6AMwqcKh2OvFF8=XkyU7sRb3PY7kci9L2HftAldzxnYDiLPZdno7/vmA0WCS4ObiqUDjFTr4G0yG57te3/rQnsrItRtZ35LGWzQlbUEblNc1wLk6vMyku5DQDMAdcBKSdJVqri22f7AHx1/8Zmjak/V3OkPZC3h+eCnNXStDp1L6TeqbDcgDPI8rCbKggmJiU6vXkKIgbFB6mT7Wr1Eeyt+Kfm8wTtGGCFTQActLiIMdzKIM/BAs+A8vPz1x/DhOb69ZarovRY+kbkna/a0jEie8JTbPo1nEyOuqolRPqfUv9TiKmm2s0oSGL3PV+DHGyADp70oMIjwD/IeT73dJs3tHrEXy6DZWD9C9ePYvoDyR8XI5hd9gvP8rD4ZwQBX8eQSWISMkZN3WUKWn/itu0Rt3BIjDDbXWUrcYLtfH3PIMWC+NbLU/yo5XBb6+TqRzGn7BEtzus3oqheZqGPcqORpIB8JBEFwGgXI/PEhOCJpGomTQ7uLzzZG+WDImOHZdw0sT7e3Jzob7FlJhZuLO2JrWOfE44z6EqIbG0bU7LT9b4YgivVTKdrhltrcPT97LohtQ4/KKpW7ezTlyZLGahTsUuXrnJ6GU5lZYVJjJmmrl2IXX6oPeZFGc78m3sk4gLL0nTb/SY2sAc3kSJysQE1HrUnnvineRnTtlIqkRa3a+MPDsEtZs1bUf4b5+9VluLQfyzO9kqdkllRuTVu12zRmu39nGrKI2z+omlVBH6wnqEcw5L6rnnNXeDPHvBefEVgb/d9FI1kElnCqnVOcD+QlAmppcbXDMV3UYexDuW9z4f6GEKkHUGNt2mU=

< 14 tys. Euro

25.03.2014 - aktualizacja: 04.04.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Zakup i dostawę artykułów biurowych, oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ZO_6_2014 Zapytanie ofertowe[...
07.03.2014 - aktualizacja: 18.03.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: „Naprawę powierzchni podłogowej wraz z położeniem wykładziny w lokalu użytkowym, będącym współwłasnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszczącego, się przy ul. Grzybowskiej 4/6...
06.03.2014 - aktualizacja: 19.03.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót dla prac remontowo-budowlanych dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 5/7  w Warszawie oraz dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul....
20.02.2014 - aktualizacja: 27.02.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Świadczenie usługi dozoru poprzez monitorowanie sygnałów systemów alarmowych wraz z konserwacją i serwisem urządzeń systemów alarmowych w budynkach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie...
05.02.2014 - aktualizacja: 13.02.2014
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: "Ubezpieczenie budynków i mienia od ognia i innych żywiołów, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu najmu, wynajmu, posiadania, administrowania i zarządzania nieruchomościami stanowiącymi...

Strony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, telefon: (22) 504 41 00, fax: (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl