23-25.09.2020r. odbyły się trzydniowe Warsztaty dla Energetyków Gminnych WFOŚiGW w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu

5 listopada 2020 / administrator

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zainicjował spotkania szkoleniowe dla pracowników gmin dotyczące Termomodernizacji – jak otrzymać wsparcie finansowe. Szkolenie to odbyło się w dniach 23 do 25 września 2020 rok w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu pt. Ogólnopolski system wsparcia dla sektora publicznego mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE w ramach POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem warsztatów było zapoznanie Energetyków Gminnych z programami oraz zaktualizowanie dotychczasowej wiedzy, która pozwoli na poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących budynków jednorodzinnych.

Z uwagi na duże zainteresowanie możliwością uzyskania dofinansowania na wymianę lub zakup źródła ciepła oraz przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych mieszkańcy często w pierwszej kolejności kierują się do swoich Urzędów  Gmin w celu uzyskania informacji w jakim zakresie mogą liczyć na dofinansowanie oraz w celu pomocy w wypełnieniu wniosków.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Mazowsza, z inicjatywy Pana Prezesa WFOŚiGW  w Warszawie Marka Ryszki, odbyło się spotkanie szkoleniowe. Zostały przeprowadzone  szkolenia  nie tylko w Wydziale Zamiejscowym w Radomiu, ale również na terenie wszystkich powiatów obsługiwanych terytorialnie przez wydziały zamiejscowe wchodzące w skład WFOŚiGW w Warszawie tj. Wydziały Zamiejscowe w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku i Siedlcach.

Informacja o zaproszeniu pracowników gmin w ramach warsztatów dla Energetyka Gminnego  została wysłana bezpośrednio do gmin wraz z harmonogramem szkoleń, kartą zgłoszenia z terminem i miejscem spotkania.

Szkolenia  obejmowało część wykładową oraz wizytę studyjną w Radomskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej „RADPEC” Spółka Akcyjna. Część wykładowa dotyczyła m. in.  prezentacji Programu Czyste Powietrze ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmiany wprowadzone od 15 maja 2020 roku. Omówiony został także rządowy program Stop Smog, uchwała antysmogowa, a także ulga termomodernizacyjna oraz premia termomodernizacyjna.

Wizyta studyjna obejmowała przedstawienie ogólnych informacji dot. Spółki ciepłowniczej “RADPEC” S.A., zwiedzanie obiektów Ciepłowni Południe oraz wizytę studyjną na węzłach cieplnych.

Zespół Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie, Dorota Kargul – Plewa, Dorota Koralewska, Justyna Bator, Agnieszka Seżalska oraz Jacek Kędzierski i Tomasz Strakacz przeprowadzili w dniach 23 do 25 września 2020 szkolenie w którym uczestniczyło 21 osób.

Ta strona używa cookies i podobnych technologii. Chcąc dalej korzystać ze strony musisz zaakceptować politykę prywatności.

Akceptuję